ఆశ కార్యకర్తల ఉద్యోగాలు || 10th పాస్ అయితే చాలు || Salary: 10,000 Per Month - మీ సొంత ఊరిలో ఉద్యోగం

    Recruitment for the AASHA Workers in the state of ANDHRA PRADESH

Total Posts : 24 Posts

VIZIANAGARAM DISTRICT, AP

Department : Health department

Name of the Posts:

AASHA WORKERS

Salary:

10,000/- Per month

Educational Qualification:

10th Class pass అయితే చాలు 

Age limit:

25 years - 45 years

Only for FEMALE Candidates

Selection Process:

Merit

Important Dates:

Last Date: 17-10-2020

Important Links:

Notification : Click here

Application form & Official website: Click here


*** Latest Government Jobs 2020 ***

>> SSC Grade "C" & Grade "D" Recruitment Notification 2020: Click here

>> Postal Department Recruitment Notification 2020: Click here

>> Cotton Corporation Of India Recruitment 2020 : Click here

>> Bureau Of Indian Standards Recruitment 2020 : Click here

Follow our YouTube channel for more latest government job related updates from all over India.

>> Government Jobs after Intermediate(10+2): Click here 

>> Government Jobs after 10th Class qualification: Click here 

>> SSB Full Interview 5 day process with detailed explanation : Click here


BHARATIYA GOVERNMENT JOBS ADDA YOUTUBE CHANNELComments

Latest Work From Home Jobs

12th Pass Work from home jobs in Telugu | Free Laptop/Wifi/Food | Salary: 30,000/- PM | IT Jobs 2022

UBER COE SPECIALIST Recruitment | Graduation | Freshers Can Apply | Latest IT Jobs 2022

Optum Recruitment 2022 |Freshers Can Apply | Salary: 30,000/- | Latest IT Jobs 2022

CSS CORP Recruitment | Fresher Jobs | 100+ Vacancies | Work From Home Jobs in CSS CORP | Latest IT Jobs 2022

Indiamart Work from home jobs | Ops Executive | Latest IT Jobs 2022

Register for 800+ Companies in RELEVEL | Latest IT Jobs 2022

Permanent Work from home jobs | 12th Pass| Laptop మీ ఇంటికి పంపిస్తారు | Work from home jobs Telugu