ఆశ కార్యకర్తల ఉద్యోగాలు || 10th పాస్ అయితే చాలు || Salary: 10,000 Per Month - మీ సొంత ఊరిలో ఉద్యోగం

    Recruitment for the AASHA Workers in the state of ANDHRA PRADESH

Total Posts : 24 Posts

VIZIANAGARAM DISTRICT, AP

Department : Health department

Name of the Posts:

AASHA WORKERS

Salary:

10,000/- Per month

Educational Qualification:

10th Class pass అయితే చాలు 

Age limit:

25 years - 45 years

Only for FEMALE Candidates

Selection Process:

Merit

Important Dates:

Last Date: 17-10-2020

Important Links:

Notification : Click here

Application form & Official website: Click here


*** Latest Government Jobs 2020 ***

>> SSC Grade "C" & Grade "D" Recruitment Notification 2020: Click here

>> Postal Department Recruitment Notification 2020: Click here

>> Cotton Corporation Of India Recruitment 2020 : Click here

>> Bureau Of Indian Standards Recruitment 2020 : Click here

Follow our YouTube channel for more latest government job related updates from all over India.

>> Government Jobs after Intermediate(10+2): Click here 

>> Government Jobs after 10th Class qualification: Click here 

>> SSB Full Interview 5 day process with detailed explanation : Click here


BHARATIYA GOVERNMENT JOBS ADDA YOUTUBE CHANNELComments

Latest Work From Home Jobs

Cognizant Non Voice Jobs | Any Graduate| Hyderabad / Chennai/ Bangalore / Noida / Pune /Gurgaon / Coimbatore | IT Jobs 2023

SSC Recruitment | 10th/12th/Degree | Central Govt Jobs 2023

SIMENS Recruitment for Trainee Position | Bachelor's Degree | IT Jobs 2023

Axis Bank Work From Home Job | HR Resource Manager | Remote | Freshers Jobs 2023

Amazon Digital & Device Technical Support | Hyderabad | Fresher Jobs | Latest IT Jobs 2023

Deloitte Recruitment | GTLO | Freshers can apply | IT Jobs 2022

Accenture is Hiring | Content Management Associate | Hyderabad | IT Jobs 2023