ఆశ కార్యకర్తల ఉద్యోగాలు || 10th పాస్ అయితే చాలు || Salary: 10,000 Per Month - మీ సొంత ఊరిలో ఉద్యోగం

    Recruitment for the AASHA Workers in the state of ANDHRA PRADESH

Total Posts : 24 Posts

VIZIANAGARAM DISTRICT, AP

Department : Health department

Name of the Posts:

AASHA WORKERS

Salary:

10,000/- Per month

Educational Qualification:

10th Class pass అయితే చాలు 

Age limit:

25 years - 45 years

Only for FEMALE Candidates

Selection Process:

Merit

Important Dates:

Last Date: 17-10-2020

Important Links:

Notification : Click here

Application form & Official website: Click here


*** Latest Government Jobs 2020 ***

>> SSC Grade "C" & Grade "D" Recruitment Notification 2020: Click here

>> Postal Department Recruitment Notification 2020: Click here

>> Cotton Corporation Of India Recruitment 2020 : Click here

>> Bureau Of Indian Standards Recruitment 2020 : Click here

Follow our YouTube channel for more latest government job related updates from all over India.

>> Government Jobs after Intermediate(10+2): Click here 

>> Government Jobs after 10th Class qualification: Click here 

>> SSB Full Interview 5 day process with detailed explanation : Click here


BHARATIYA GOVERNMENT JOBS ADDA YOUTUBE CHANNELComments

Latest Work From Home Jobs

Amazon KYC Work from home jobs in Telugu | Verification Process| Laptop కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు| IT Jobs

Non Voice Chat Process | Work from home jobs in Telugu | Genpact Recruitment 2022 | Apply Now

HCL Recruitment Work from home jobs in Telugu| Salary: 27,000/- PM | IT Jobs | MNC Jobs | HCL Jobs

Accenture Work from home jobs in Telugu | Any Graduate | IT Jobs 2022

Part Time Jobs in Telugu || WORK FROM HOME JOBS 2022|| India Mart Hiring for 2022

Infosys Work from home jobs in Telugu | Graduation | 6.5 L Salary | IT Jobs 2022

Cognizant Day shift Work from home jobs in Telugu | IT Jobs 2022